Skip to content

25 år siden Alta-konflikten

25 år siden Alta-konflikten – naturvernforbundet.no

Oslo, 12.01.2006 25 år siden Alta-konflikten Oppfordring fra Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom. 14. januar er det 25 år siden den store aksjonen i Stilla i Alta. Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom ber miljøvernministeren markere 25-årsjubileet for Alta-saken med offensivt å arbeide for få vernet flere nye vassdrag.

Alta – 25 år etter – Dagbladet

ALTA FORANDRET miljø-Norge og styrket naturvernet og miljøbevegelsen mer enn de fleste er klar over. Det er en trøst når Alta-konflikten skal oppsummeres – 25 år etter at store politistyrker

Øybygg As – For 25 år siden | Facebook

For 25 år siden. Sections of this page. Accessibility Help

Altasaka – Wikipedia

Altasaka, av somme kalla Altaaksjonen, Alta-konflikten og Stillaaksjonen, var ein av dei bitraste konfliktane i Noreg i siste halvdel av 1900-talet. «Ingen kraftutbygging i Norge har vært gjenstand for større protester» enn Alta-demninga, skreiv VG i 2013.

Hendingar ·

ALTA – Rampelys | Webby!

Det er i år et kvart århundre siden den store Alta-aksjonen i Stilla. Smakebiter fra filmen ble vist under markeringen ”25 år siden Altastriden” tidligere i år. Norges Naturvernforbund : 25 år siden Alta-konflikten

Alta-konflikten – Wikipedia

Alta-konflikten var en politisk strid på 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet vedrørende utbyggingen av et vannkraftverk i Altaelva i Finnmark. En av konsekvensene var at deler av bygda Masi samt dens kirke ville bli lagt under vann.

Tidslinje ·

25 år etter Altautbyggingen – Altaposten.no

25 år etter slaget i Stilla – om vi kan kalle en ikke-voldelig sivil ulydighetsaksjon som møtes av politi et slag – kan vi konstatere at vinnerne ikke ble den norske stat, men de samiske aktivistene. For å dempe konflikten ble Samerettsutvalget satt ned. Nå 25 år etter er finnmarksloven en realitet og i …

30 år siden kampen om Alta – naturvernforbundet.no

14.januar er det 30 år siden leiren i Stilla ble ryddet av 600 politifolk,og omkring 800 aksjonister ble arrestert. Kampen om Altaelva er den største miljøkonflikten vi har hatt her i landet.

Historiene fra Alta-aksjonen – NRK Sápmi

Det har gått mer enn 30 år siden striden om utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget raste i landet – vannkraftutbyggingen som i dag betegnes som en av de mest bitre politiske kampene i norsk

Alta-saken – Store norske leksikon – snl.no

Alta-saka førte til en totalreform av norsk samepolitikk. Det hadde siden slutten av andre verdenskrig blitt gjort oppmykende grep; blant annet ble det fra 1959 lov å bruke samisk i skoleundervisninga, og i 1964 ble Norsk Sameråd etablert. Konflikten viste imidlertid at det var behov for nytt lovverk og et nytt representasjonsorgan for samene.

ALTA – SAKEN by Emma Saastadhagen on Prezi

Resultatet av konflikten Innhold ALTA – SAKEN 1968 – 1982 Politisk konflikt Alta-Kautokeino-vassdraget Vannkraft, demning Samene mot regjeringen / Regjeringen mot samene

Alta | Gyldendal

Alta Kraftkampen som utfordret statens makt Hva fikk ungdommer til å lenke seg fast i polarkulda, og til og med snakke om å sitte der til de frøs i hjel, for å stoppe en omstridt kraftutbygging i Alta for 25 år siden?

25 år siden Viking sin jubelsesong – YouTube

Aug 26, 2015 · I denne reportasjen fra 1989 – vant Viking cupen med Kjell Jonevret, og Magne Høyland lanserte den kjente supportersangen «Viking e best».