Skip to content

Areal av trapes med stigningstall

Areal av et trapes – matematikk.org: Forsiden

Arealet til hele trapeset er lik summen av arealene til to trekanter. Den nede til høyre har grunnlinje a og høyde h, og arealet av denne blir derfor a h 2. Trekanten oppe til venstre har grunnlinje med lengde b (den sidelengden som er øverst i trapeset), og denne trekanten har også høyde h, og dermed areal b h 2.

Om Matematikk · Trinn 5-7 · Trinn 1-4 · Trinn 8-10 · Trinn 11-13

Areal av trapes | Regelbok Matte – skolediskusjon.no

Dette gjennomsnittet må vi gange med høyden for å få arealet. Vi kan bruke denne formelen for areal av et trapes: Man kan ikke beregne volumet til et trapes. Et trapes er en figur i to dimensjoner, og derfor har det ikke noe volum. Trapeser tegnes i plan, og derfor kan man bare beregne arealet av et trapes.

Trapes – definisjon og areal – YouTube

Jul 07, 2016 · Hva er et trapes? Og hvordan regner du ut arealet? Tom Olav Moen gir deg svarene!

Arealformler – Matematikk Vg1T – NDLA

Areal av rektangel – GeoGebra. Areal av trekant – GeoGebra. Bevis Pytagoras’ setning – GeoGebra. Sannsynlighet. Teori. Stigningstall og konstantledd. Hva med parallellogram, rombe og trapes? Du kan nå ta for deg et parallellogram, en rombe og et trapes, og se om du kan lage arealformler for disse figurene på samme måte som for

Areal (P1/P2-matematikk, Geometri) – Webmatte

Et trapes er en firkant, hvor to av sidene er parallelle. De parallelle sidene kaller vi a 1 og a 2 . De øvrige sidene kan man kalle b og c, men de er likegyldige når vi skal finne arealet.

Arealet av et trapes – YouTube

Jan 26, 2014 · Se flere matematikkvideoer på videoklasserommet.com.

Trapes: areal og omkrets — nettbasert kalkulator, formel

Areal av en trapes. Et trapes er et parallellogram som har et par med parallelle sider. Parallelle sider kalles baser. Diagonalene splitter ikke hverandre, og de er heller ikke rettvinklede.

Trapes | Regelbok Matte – Skolediskusjon.no: Norges

Et trapes er en firkant, altså en figur innenfor geometrien, med fire sider.Det eneste som kreves for at en firkant kan kalles et trapes er at minst to av sidene er parallelle.

matematikk.net • Se emne – Formel for trapes, hjelp!?

Hei! Hvis man har formelen for areal og omkrets for et trapes, og vi har allerede svaret på arealet og tallene for den nederste og øverste linjen.

Trapes (geometri) – Wikipedia

Et trapes er en firkant med (minst) to parallelle sider. Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene. Arealet av et trapes beregnes som produktet av høyden og middelverdien av de parallelle sidene: = + ⋅

Et trapes – matematikk.org

Arealet til hele trapeset er lik summen av arealene til to trekanter. Den nede til høyre har grunnlinje a og høyde h, og arealet av denne blir derfor a h 2. Trekanten oppe til venstre har grunnlinje med lengde b (den sidelengden som er øverst i trapeset), og denne trekanten har også høyde h, og dermed areal b h 2.