Skip to content

Behandling av spiseforstyrrelser hos unge

Behandling av spiseforstyrrelser hos unge | Ung.no

I følge retningslinjene til Helsedirektoratet skal spiseforstyrrelser hos barn og ungdom under 18 år behandles med familiebasert behandling. Dette betyr at den som er syk ikke skal behandles alene, men sammen sin familie. Ungdommer og barn med spiseforstyrrelse trenger familien sin til å hjelpe seg for å komme ut av sykdommen.

Spiseforstyrrelser hos ungdom – helsenorge.no

For barn og unge kan symptomer på spiseforstyrrelse være annerledes enn hos voksne. Ved mistanke om spiseforstyrrelser er det viktig å være oppmerksom på om barnet følger sin tidligere utviklingskurve (persentil) for høyde og vekt og viser normal pubertetsutvikling.

Spiseforstyrrelser – legeforeningen.no

Behandling av spiseforstyrrelse hos barn og unge Evidensgrunnlag. Det foreligger få randomiserte kontrollerte behandlingsstudier (RCT) ved anoreksi, da forskning på dette området er utfordrende og kostbart, tilstanden er lavfrekvent, og pasientene ofte mindreårige 2.

Spiseforstyrrelser – helsenorge.no

Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen.

Barn og ungdom med spiseforstyrrelser – PDF – docplayer.me

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold. Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD . Detaljer

12.1 Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Utredning og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos barn/unge er et felles pediatrisk/medisinsk og barnepsykiatrisk ansvar som må baseres på et nært samarbeide mellom disse så langt det er mulig, enten dette skjer innenfor eller utenfor sykehuset.

Tilfriskning i behandling av unge jenter med anoreksi – PDF

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv. Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg . Detaljer

Behandling av spiseforstyrrelser – Villa Sult

Behandling. Vi tilbyr behandlingsprogrammer skreddersydd til personer med spiseforstyrrelser og pårørendes ønsker og behov. Kjernevirksomheten er samtalebaserte tiltak overfor personer med spiseforstyrrelse og til familier, også kalt psykoterapi.

Spiseforstyrrelser | Senter for psykiatrisk

Anoreksi og bulimi er om lag ti ganger hyppigere hos kvinner enn menn. For patologisk overspising tyder undersøkelser på at forekomsten hos kvinner bare er en halv gang større enn hos menn. Behandling av spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser kan behandles med flere former for terapi.

[PDF]

(HØRINGSUTKAST)

2 Kartlegging og utredning – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp) 3 Behandling og oppfølging – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp) 4 Avslutning og videre oppfølging – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp) 5 Forløpstider og registrering av koder – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)

Spiseforstyrrelser hos barn og unge (2010) – legeforeningen.no

Utredning og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos barn/unge er et felles pediatrisk/medisinsk og barnepsykiatrisk ansvar som må baseres på et nært samarbeide mellom disse så langt det er mulig, enten dette skjer innenfor eller utenfor sykehuset.

Ny behandling mot spiseforstyrrelser – forskning.no

Spiseforstyrrelser opptrer i hovedsak hos kvinner i alderen 15 til 40 år, men forekommer også blant gutter og menn. De mest kjente spiseforstyrrelsene anoreksi og bulimi er også de mest sjeldne, og rammer henholdsvis 0,3 og 1 til 2 prosent av befolkningen.