Skip to content

Didaktisk relasjonsmodell

Didaktisk relasjonsmodell – Kompetanse Norge

Didaktisk relasjonsmodell Den didaktiske relasjonsmodellen er eit hjelpemiddel i planlegging av opplæring, og kurs, møter og så vidare. Den didaktiske relasjonsmodell: hjelpemiddel i planlegging av opplæring, og kurs, møter osv.

Den didaktiske relasjonsmodellen liol6296 5 – YouTube

Click to view on Bing3:10

May 25, 2017 · This feature is not available right now. Please try again later.

Author: ole lien

Den didaktiske relasjonsmodell by Lise Tretteteig on Prezi

Den didaktiske relasjonsmodell Live Dahl Anholt, Vilja N. Klausen, Jørgen Bergene, Iselin Evensen & Lise Tretteteig TILRETTELEGGING, METODIKK OG

[PDF]

Didaktisk arbeid i barnehagen – duo.uio.no

Didaktisk arbeid i barnehagen Kvalitativ studie av korleis assistentar og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb

Den didaktiske relasjonsmodellen by Bård Buer on Prezi

DEN DIDAKTISKE RELASJONSMODELLEN MÅL Takk for meg! INNHOLD RAMMEBETINGELSER DELTAKER-FORUTSETNINGER LÆREPROSESSEN EVALUERING Bård Buer De psykiske, fysiske og sosiale reurser elevene møter skolen med. Hvordan ?

Pedagogikk — «Den didaktiske relasjonsmodellen som et

• Neste del av oppgaven er åpen, og man må her akseptere ulike vektlegginger og fokus. Her bør studenten uansett få fram på hvilken måte læreren benytter didaktisk tenking i planlegging av, men også i gjennomføring og analyse av undervisning.

Anders sin pedagogikk blogg: Den didaktiske relasjonsmodellen

Vi kan tenke oss ein time der Steinar fortel om sitt liv på Bømlo, istadanfor å forholde seg til målet, som var å lære om den didaktisk relasjonsmodellen. Då sviktar innhaldsbiten, og fordi mål står i sterk relasjon til innhaldet, vil det få konsekvensar.

Helsepedagogikk dag 3: Det gode møtet. Kommunikasjon og

Didaktisk relasjonsmodell» Download Document. Margrethe Simonsen; 2 år siden ; Visninger: Transkript. 1 Helsepedagogikk dag 3: Det gode møtet. Kommunikasjon og helsefremjande samtalar Ved Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna Von Eg grov ned ei von i dag. Gravla henne åleine utan fylgje Ho var ikkje liv laga likavel Var så lita og veik og vesal

Den didaktiske relasjonsmodell – bloggiskolen.blogspot.com

May 18, 2006 · Den didaktiske relasjonsmodell – Rammefaktorer En skolegang foregår alltid i samspill med en rekke ulike forhold som påvirker i ulik grad og på forskjellige måter. Rammebetingelser er alle de forhold som virker inn på undervisningen og læringen, og som er med på å hemme eller fremme denne prosessen på forskjellige måter.