Skip to content

er det noen minste lønn i norge?

er det noen minste lønn i norge? – Jus – VG Nett Debatt

10 timer pr. dag, altså 50 timers uke, dersom han har lørdagsfrifor meg høres det ut som utnytting av verste sort. Normalarbeidstid i Norge er 40 timer pr. uke. En lønn på 75 kroner pr. time, før skattetrekk, er noe av det verste jeg har hørt på lang tid. Slutter han, er det å feige ut.

Liste over jobber med mest og minst lønn i Norge? – Ung.no

Er det noen som vet hva minste lønnen for dette er?Jobber på en videregående skole. Arbeid / jobb Hei jeg er en 20 år gammel jente, som lurer på om jeg egentlig skulle hatt litt mer lønn. jeg jobber i en kiosk og har jobbet der i litt over 4 år og har 112,5 i timen! hva ligger tariffen på?

Hva er egentlig en minstelønn ? – Økonomi – VG Nett Debatt

Det stemmer at det ikke er noen minstelønn i Norge. De som har dårligst betalt er vel bartendere o.l., men vanligvis får de ganske mye i tips. Du skal også har problemer med å finne noen som er villig til å jobbe for under 80 kr. timen.

Minstelønn – Arbeidstilsynet

Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

Det foreligger ingen generell minstelønn i Norge. Dette innebærer at det i utgangpunktet er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. Minstelønn i byggebransjen. Til tross for at vi ikke har noen generell minstelønn i Norge, foreligger det minstelønnssatser i flere bransjer.

LØNN: Alt under dette er uakseptabelt – hegnar.no

I Norge fins det ingen lovbestemt minstelønn. Det betyr at timelønnen må avtales mellom deg og din arbeidsgiver, går det frem av en melding.

Hvordan finne «din» minstelønn i kroner og øre

Det enkleste er som regel å spørre noen der du jobber. Tillitsvalgte eller andre veteraner vil kunne være den beste kilden til informasjon. Eventuelt kan du på egen hånd finne minstelønn-satsene ved å følge framgangsmåten beskrevet i denne artikkelen.

Minstelønn vasking – Ung.no

Utgangspunktet er at det ikke finnes noe generell minstelønn i Norge. Størrelse på lønn er i utgangspunktet en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og reguleres gjennom avtale, enten internt eller gjennom tariffavtaler.

Gjennomsnittslønn i Norge – Tjener du så mye som du burde

Forskjellen er størst i Rogaland, mens gjennomsnittslønna er likest mellom kvinner og menn i Hedmark. Da Dinside har skrevet om lønnsforskjeller på grunn av kjønn tidligere, var en av hovedårsakene at det var langt færre kvinner med lønn over 500.000 kroner i året, enn menn.

Minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon) – www

Du har rett til minste pensjonsnivå etter høy sats dersom du er gift/samboende og ikke omfattes av bestemmelsene ovenfor (gjelder dersom din ektefelle/samboer har inntekt under to ganger grunnbeløpet og ikke mottar noen av pensjonsordningene nevnt ovenfor).

Hva er passende lønn? – Ekstrahjelp

Her er det du trenger å vite for å finne riktig lønn. Først, lønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Det er ingen generell minstelønn i Norge, men noen bransjer har innført minstelønn gjennom tariffavtaler.

Lønn: 20 dårligst betalte yrker – DinSide

Vi tror nok det er andre kunstnergrupper som tjener enda mindre, men jazzutøverne har i det minste en organisasjon som har finansiert en inntektsundersøkelse. Det er nok ikke alt som rapporteres til likningsmyndighetene, og en undersøkelse av selvangivelsene ville kanskje ikke gitt det …