Skip to content

Hvordan skrive analytiske tekster?

Tospråktesten – HiOA Film

Hvordan skrive analytiske tekster? Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Skriv analytisk – Store norske leksikon

Artiklene i Store norske leksikon skal være analytiske, ikke bare en oppsummering av fakta. Det er en syntese av informasjon du mener er relevant, og en oppsummering av de viktigste momentene i temaet som omtales.Folk kommer ikke til et leksikon for å få vite alt om en person eller fenomen.

Hvordan skrive en analyse? – Skole og leksehjelp

Jeg så litt gjennom norsk regelboken min. Jeg fant ingen ark som sier hvordan jeg skal skrive en analyse . Kan noen forklare hvordan jeg kan skrive en analyse til en roman, eller sende meg en link hvor jeg kan lese hvordan jeg kan skrive en analyse.

Skrive en god oppgave / Kildebruk / Akademisk skriving

Kompetanser knyttet til å være aktiv student; bevissthet omkring egen studentrolle, forholde seg aktivt til egne og andres tekster, kunne samarbeide, gi og motta …

Akademisk skriving – HiOA Film

Hvordan skrive analytiske tekster? Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

[PDF]

Hvordan skrive en god masteroppgave? – ub.uio.no

forbedre egne tekster • Utvikle hensiktsmessige skrivestrategier . Plan for dagen •Presentasjon, innledning •Gi analytiske begreper / begrepsrammeverk •Annet? Metodekapittel (empiriske oppgaver) Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA 4302 12. april 2016

Samfunnsfag på lærerutdanningen – HiOA Film

Hvordan skrive analytiske tekster? Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

CV-nerden | Slik får du fantastisk søknad

Det var CV-nerdens artikkel om hvordan du kan skrive søknaden bedre. Selv om jeg kan virke brysk eller full av regler i blant er det viktigste fremdeles at du er deg selv, at du tilbyr deg med dine egne ord, og at du tenker på arbeidsgiver når du skriver.

Sådan skriver du bedre tekster med vores 14 skrivetips

Vil du vide, hvordan du skriver bedre tekster, der virker hvergang? Så brug vores 14 skrivetips, der gør dine tekster bedre med det samme.

Hvordan skrive gode tekster – Riksmålsforbundet

Hvordan skrive gode tekster Her finner du nyttig informasjon og råd om skriving av tekster, rettskrivning, ordbetydning og eksamen. Alle undersidene finner du i menyen til høyre.

Å skrive en tekst | Kulturakademiets fagblogg

Skrivefaser. Skrivearbeidet kan deles inn i tre faser, som imidlertid som regel vil gli litt over i hverandre: forberedelse, skriving og språkvask/redigering. Å dele inn i disse fasene er nok mest nyttig når du skal skrive semesteroppgaver, artikler og tekster der du har mer tid til rådighet.

Hvordan skrive lengre tekster og artikler? – tibedrammen.no

Hvordan skrive lengre tekster og artikler? Har du fått dette spørsmålet i jobbsammenheng: «Kan du skrive en tekst vi kan legge ut på nettsiden?» Det å skulle være kreativ på kommando er ikke lett.

Hvordan skriver du en god tekst på B2-nivå? – Norsk for deg!

For å få det ønskede resultatet på B2-prøven og bergenstesten, må man trene seg på å skrive tekster. Det er mange ting man må beherske og ha i mente når man skal skrive en god tekst. Her er noen av de viktigste tingene man må huske på: Svar på oppgaven. Les oppgaven nøye. Ikke skriv utenom oppgaven.

Hvordan skrive en filmanalyse – Studieweb.no

Hvordan skrive en filmanmeldelse eller analysere en film. Her finner du forslag til hvordan en grundig filmanmeldelse kan se ut.

Analyse og fortolkning Analyse og fortolkning er

Nogle dansklærere udleverer en oversigt over, hvordan du kan gå frem, når du skal analysere en fiktiv eller ikke-fiktiv tekst. Fælles for de forskellige modeller er, at man går fra det konkrete til det abstrakte, fra iagttagelser i teksten om fx komposition, fortæller, miljø og lignende til mere samlende overvejelser over det, man har læst. Hvad du præcist vælger at dykke ned i i din analyse, afhænger af, hvad du vil vise …