Skip to content

Liste over legemidler som kan omsettes utenfor apotek

Liste over legemidler som kan omsettes utenfor apotek

Listen over legemidler gjennomgås og oppdateres årlig etter innspill fra berørte aktører og medisinsk fagmiljø. Butikkene velger selv hvilke av legemidlene de vil selge, men det stilles krav til minimumsutvalg ved salg av visse legemidler. Se liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek gjeldende fra 1. februar 2018

[PDF]

Lister over legemidler som kan omsettes utenom apotek

Lister over legemidler som kan omsettes utenom apotek Listene er gjeldene fra 1. februar 2018. Selvvalg Legemidler i listene som ikke er markert med gult kan plasseres i selvvalg jf. § 10 i forskrift om omsetning m.v. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek (forskriften). av Legemidler somapotekkan omsettesbegrensningeretter

Lister over legemidler som kan omsettes utenom apotek

Legemidler som kan omsettes etter forskriftens § 1 a Farmasøytiske spesialpreparater med følgende virkestoffer og formuleringer kan omsettes utenfor apotek med de begrensninger som er angitt. Bare reseptfrie pakninger av preparater med markedsføringstillatelse kan omsettes utenom apotek.

Salg utenom apotek (LUA-ordningen) – Legemiddelverket

Nedenfor finner du en liste over alle legemiddelgrossister som har tillatelse til å selge reseptfrie legemidler til utsalgssteder utenom apotek. 758: Liste over alle legemiddelgrossister som har tillatelse til å selge reseptfrie legemidler til utsalgssteder utenom apotek. Liste over legemidler som kan omsettes utenfor apotek: https

Hvilke legemidler kan selges utenom apotek? | Mattilsynet

En liste over hvilke legemidler som kan selges utenom apotek ligger på Legemiddelverkets nettsider: Liste over legemidler som kan omsettes utenom aportek (LUA) 1.2.2018 . Denne siden hører til under Legemidler utenfor apotek (LUA) Butikk og butikkjeder Mat og vann Denne siden hører til under Legemidler utenfor apotek (LUA) Butikk og

HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I LISTEN OVER LEGEMIDLER SOM

1 Se liste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: / Overvåkning/ Gunnar Rimul HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I LISTEN OVER LEGEMIDLER SOM KAN OMSETTES UTENOM APOTEK (LUA) Statens legemiddelverk fastsetter hvilke legemidler som kan omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek, jf. 6 i forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler

Legemidler som er merket med gult i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek skal i butikken oppbevares fysisk utilgjengelig for kundene. Dette kan for eksempel løses ved at legemidlene oppbevares i låste skap, i automat eller bak en betjent disk hvor kundene ikke har adgang.

Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler

Legemiddelsalg utenom apotek. Legemidler som nevnt i § 1 kan omsettes fra virksomhet som etter annet regelverk enn denne forskrift er underlagt tilsyn fra Mattilsynet. Dette gjelder likevel ikke naturlegemidler godkjent til bruk på dyr.

Høringsnotat om salg av visse reseptfrie legemidler utenom

Legemiddelverket antar at befolkningen vil oppfatte reseptfrie legemidler solgt utenom apotek som mindre farlige enn de som bare kan omsettes fra apotek. Slik «ufarliggjøres» legemidlene. Dette kan medføre en faglig ubegrunnet forbruksvekst, og dermed et mindre rasjonelt legemiddelforbruk.

8.5 Reseptfrie legemidler | Apotekforeningen

8.5.2 Legemidler som inngår i ordningen ”Legemidler utenom apotek” (LUA-ordningen) Fra 2003 har utsalgssteder utenfor apotek kunnet selge et utvalg av reseptfrie legemidler. Listen over legemidler i LUA-ordningen omfatter omtrent 60 virkestoff.

[PDF]

Apotek og legemidler

lege, og det gjelder legemidler som har virkninger eller bivirkninger som må følges spesielt opp av medisinsk personell. Reseptpliktige legemidler selges kun på apotek. Myndighetene regulerer prisene på reseptpliktige legemidler ved å fastsette maksimalpris inn til apotek og hvor mye avanse apotekene kan ta for utleveringen, se side 12.

[PDF]

Høringssvar – forslag til endring av forskrift om

utilgjengelig for forretningens kunder som en hovedregel, men åpner for at Statens legemiddelverk fastsetter liste over legemidler som kan plasseres i selvvalg på utsalgsstedet. Konkurransetilsynet ser at det kan være nødvendig for fagorganet å bestemme at enkelte legemidler ikke skal kunne omsettes i