Skip to content

Mottak- og oppfølgingssenter

Mottak- og oppfølgingssenter – Trondheim kommune

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager. Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

MO Nesttun – Home | Facebook

MO Nesttun, Bergen, Hordaland. 410 likes. MO Nesttun er ett mottak og oppfølgingssenter for rusavhengige.

5/5(6)

SAKSPROTOKOLL – PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER

1 SAKSPROTOKOLL – PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 25/14 Helse- og omsorgssjefen orienterte og svarte på spørsmål. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken enstemmig til orientering.

PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT …

Du er her: Forside › Tema › Individ og samfunn › Politikk og valg › Sakspapirer og møteplan › Eldrerådet › Møte i Eldrerådet 02.09.2014 10:00 › PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE

[PDF]

SAKSPROTOKOLL – PLAN FOR NYTT MOTTAK OG …

Bygging av nytt MO senter; mottak og oppfølgingssenter er vedtatt og planlagt ferdig i 2016. Det skal bygges et egnet, sentralt beliggende bygg for en samlet mottak- og oppfølgingstjeneste for rusmisbrukere. Bygget lokaliseres nord for Bygnestunet med tilrettelegging for direkte tilkomst med kollektiv transport.

Fjell kommune – MO-senter

Kva er MO-senter? MO-senter er mottak- og oppfølgingssenter for personar som er knytt til rus. Dette er eit lågterskeltilbod. Vi tilbyr. Sosialt samvær

Rustjenester – Trondheim kommune

Mottak- og oppfølgingssenter MO- senteret er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager. Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

Åpner nytt mottaks- og oppfølgingssenter – Bergen kommune

Byrådet gjennomfører Handlingsplanen mot åpne russcener og åpner et nytt mottaks- og oppfølgingssenter i 2015. – Målet er å gi samordnet og individuelt tilpasset tilbud til vanskeligstilte og ha oppmerksomhet på rehabilitering og aktivitet i tjenestetilbudet, sier byråd Eiler Macody Lund.

Sandnes kommune – Rustjenester for voksne

Mottak og oppfølgingssenter (MO-senter) ved Fagteam Rus Vi tilbyr lavterskel behandling og hjelp til mestring av rusproblematikk. På mottaks- og oppfølgingssenteret jobber medarbeidere med helse- og sosialfaglig utdanning, psykolog, musikkterapeut og medarbeider med erfaringskompetanse.

[PDF]

Mestringsenheten – Sandnes kommune

Fagteam rus –(MO-senter) mottak og oppfølgingssenter, besøksadresse Langgata 96 Tjenester: oppfølging av personer med rusmiddelavhengighet og LAR-utdeling.

MO Nesttun – Bergen, Norway – yellow.place

MO Nesttun er ett mottak og oppfølgingssenter for rusavhengige. Description Her er det muligheter for råd og veiledning, aktiviteter, mat, friskrom, utdeling av …