Skip to content

Mykje falsk medisin i fattige land

Mykje falsk medisin i fattige land – Nyheter – NRK

28. november 2017 kl. 18:48 Mykje falsk medisin i fattige land. Kring 11 prosent av medisinar i u-land er falske. Det viser ein analyse frå Verdas Helseorganisasjon.

Nye regler mot forfalskning: Styrker laget for å hindre

Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. AbbVie gjør hepatitt C-medikament tilgjengelig for fattige land. 21.11. AstraZeneca mislykkes i fase 3 …

Falske legemidler? Nei takk! – Dagens Medisin

Selv om vi har vært forskånet for de fleste forfalskninger i Norge er faktisk rundt 10% av legemidler som omsettes i verden forfalsket, og hvis du kjøper legemidler på nett er det 50% sjanse for at du får falsk …

Frå yttersida: Falsk medisin! – legeforeningen.no

Imidlertid bruker kriminelle ofte forfalskede papirer ved importen av medikamentene og WHO anslår at 30% av alle land ikke har et fungerende legemiddeltilsyn. Ikke overraskende er dette ofte fattige land, men også i rikere land som USA og England, hvor medikamenter testes oftere, kan juksemedisin passere kontrollene ved import.

10 smarte ideer for et enklere og bedre liv

10 smarte ideer for enklere og bedre liv. Både i rike og fattige land finnes det mennesker med en enorm evne til oppfinnsomhet. Her er ti ideer som gjør folk litt friskere, litt smartere og hverdagen litt lettere for fattige mennesker.

Changemaker: – Systemet er sjukt – Framtida

– Systemet er sjukt, og me har den politiske behandlinga som må til, seier Tuva Krogh Widskjold, leiar i ungdomsorganisasjonen Changemaker. Dei har i haust tatt opp problemet med medisinmangel i fattige land gjennom kampanjen «Fritt for medisin».

Befolkningsutviklingen i verden – HHD Artikkel | NUPI

I noen land, bl.a. Bangladesh, har fruktbarheten sunket uten synderlig utvikling. I andre land er det ingen tegn til færre fødsler på tross av en viss økonomisk utvikling. I atter noen land ser nedgangen i fødselstallet ut til å ha stoppet opp ( bl.a. Kenya, Botswana, Ghana og Tyrkia).

Bioteknologi og helse i Sør – Bioteknologirådet

Men forsking på bioteknologi krev ofte mykje laboratoriekapasitet, utstyr og kompetanse, og det er dyrt å utvikle vaksinar og medisinar. Likevel finst det ei rekke initiativ i land i Sør for å ta i bruk moderne bioteknologi på ein betre måte i helsearbeidet.

Århundrets største medisinske skandaler – msn.com

Medisin anses som en av verdens edleste profesjoner – men av og til havner legene i avisen av helt feil grunner. Siden oppfinnelsen av moderne medisin har både leger, forskere og sykehus

Sør-Afrika: Ekstrem rikdom og bunnløys fattigdom – Vårt Land

– Det var ikkje dette landet Mandela og Biko drøymde om. Korrupsjon, nepotisme og vern av seg og sitt er blitt kjennemerket til mange offentlege tenester her i landet. Det blir stole lærebøker frå klasserom, det blir stole medisin frå HIV-positive, det blir stole jobbar.

USA – reiseinformasjon – regjeringen.no

USA er et stort land med variert geografi, og ulike naturkatastrofer opptrer i forskjellige deler av landet, og varierer med årstid. I USA er naturkatastrofer mer vanlig enn i Norge. Lokalbefolkningen er gjerne vant til, og forberedt på slike hendelser.

-Noreg var på nivå med mange av dei fattigare landa i

Mykje har sjølvsagt endra seg sidan den gong, spesielt med tanke på teknologiske nyvinningar, men det demografiske biletet er ikkje så veldig ulikt, meiner Lind. Dette gir forskarane grunn til å tru at funna frå studien også vil vere relevante for dagens fattige land.

Klokt nybrottsarbeid om helse | Tidsskrift for Norsk

Forfattarane trekker vekslar på eit uvanleg breitt spekter av faglitteratur, og dei gjestar eit imponerande breitt spekter av ulike fagområde: tradisjonell medisin, men særleg sosialmedisin, sosialantropologi, psykologi, psykiatri, sosiologi og anna.

Mindre fattigdom og svolt med internasjonal frihandel av

Lundeberg framhevar at fattige land har tollfridom på eksport av varer til Noreg, men likevel importerer vi svært lite matvarer frå Afrika. – Ifølgje organisasjonane bak kampanjen skuldast dette produksjonsstønaden som staten gjev norske bønder, noko som gjer at afrikanske eksportørar ikkje kan konkurrera på pris.