Skip to content

Rett til dagpenger

Dagpenger når du er arbeidsledig – www.nav.no

Legg merke til at beregningen av hvor mye du får i dagpenger, og beregningen av om du har hatt nok i minsteinntekt til å ha rett til dagpenger, er to ulike beregninger. Les mer om minsteinntekt under punktet «Hvem kan få dagpenger». Har du bidragsplikt eller forsørger barn under 18 år, får du et tillegg på 17 kroner per barn 5 dager i uken.

Dagpenger – www.nav.no

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt når du blir helt eller delvis arbeidsledig. Dagpenger når du er permittert De vanlige reglene om dagpenger gjelder også for permitterte, og permitterte kan søke dagpenger når de har mistet arbeid på samme måte som arbeidsledige.

Har du rett på dagpenger? – Jushjelpa i Midt-Norge

For å ha rett til dagpenger, må vedkommende ha arbeidsevne i behold. Dersom vedkommende ikke kan arbeide som følge av sykdom, skade eller lyte, vil en som regel ha krav på andre ytelser fra folketrygden. Hvordan søker du om dagpenger? 1) Du må registrere deg som arbeidssøker hos nav.no eller møte opp på ditt lokale NAV-kontor.

Beregne dagpenger – Hvor mye penger får jeg?; Når har du

For å kompensere for nedgangen kan søke om dagpenger. Denne betalingen er ment som en bro mens du søker etter en ny jobb. Dagpengene beregnes? Når har du rett til dagpenger? For å få dagpenger må du oppfylle visse vilkår. Følgende vilkår gjelder for muligheten til å få …

Dagpenger; Midlertidig; CWI; Duty fritaket applikasjon og

Videre har du rett til dagpenger hvis du blir arbeidsledig uten at dette er din feil. Hvis du melder deg ut, så er det spesielle situasjoner der du har en rett til dagpenger. Varigheten av dagpenger Varigheten av dagpenger er minimum tre og maksimum 38 måneder. Fordelen med dette igjen avhenger av sysselsetting historie.

Dagpenger|Vilkår og beregning av dagpenger|JobbPortalen.no

1. Krav som må være oppfylt for å ha rett til dagpenger. 1.1 Man skal oppholde seg i Norge For å ha rett til dagpenger, må man være medlem av folketrygden. Man er som regel medlem av folketrygden når man er bosatt i Norge. For å ha rett til dagpenger, må man imidlertid som …

Rett til dagpenger – Dagens Perspektiv

Alle vilkår for rett til dagpenger må være oppfylt i ventedagene. Det betyr at ventedager ikke kan opparbeides under sykdom, ferie eller dersom ordinære arbeidssøkere har arbeidet mer enn 50 % av sin vanlige ukentlige arbeidstid.

Dagpenger – regjeringen.no

Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 2 G, og ellers i inntil 104 uker. For å ha rett til dagpenger, stilles det bl.a. krav om å være reell arbeidssøker, dvs. at man aktivt må søke arbeid og i utgangspunktet være villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet.

Dagpenger – advokat-egeland.no

Formålet med dagpenger under arbeidsløshet er å gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. For å få rett til dagpenger må du ha tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsløshet, og vanlig arbeidstid må være redusert med minst 50 pst.

Dagpenger

Du kan ha rett til dagpenger også i disse tilfellene: Er permittert helt eller delvis; Etablerer egen virksomhet; Er blitt arbeidsløs pga konkurs; Er EØS borger på visse vilkår; Er en nydimmitert vernepliktig; Dette får du i dagpenger. Hvor mye du får utbetalt i dagpenger er avhengig av dagpengegrunnlaget ditt.

Dagpenger.net – Rettigheter

For å ha rett til dagpenger må du være reelt arbeidssøkende, deriblant stå registrert i NAV sin database. Du må oppholde deg i Norge og være tilgjengelig for å ta arbeid hvor som helst i landet (visse muligheter for å beholde dagpenger i utlandet finnes).

Har jeg rett til arbeidsledighetstrygd/dagpenger fra NAV?

Du må enten ha tjent minst 123 183 kr brutto i 2012, eller minst 246 366 kr brutto de siste tre årene til sammen (2010/2011/2012) for å kunne ha rett på dagpenger fra NAV. 2. Det er ikke et krav om at du må ha hatt full jobb et helt år, så du kan ha rett på dagpenger hvis du …