Skip to content

Risiko for hjerte-/karsykdom

Risiko for hjerte – kar sykdom og osteoporose ved

Agnete Malm Gulati, lege i spesialisering ved revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital og forsker ved NTNU forsvarte nylig sin doktoravhandling «Risiko for hjerte-karsykdom og osteoporose hos pasienter med psoriasis artritt». I denne artikkelen kan du lese sammendraget fra hennes avhandling.

Beregning av hjerte- og karrisiko hos personer med

Personer med leddgikt (revmatoid artritt) har dobbelt så høy risiko for hjerte- og karsykdom som andre. I en avhandling som nylig utgikk fra Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus og Universitetet i Oslo, ved Cynthia Crowson, var temaet beregning av hjerte- og karrisiko hos denne pasientgruppen.

hjerte- og karsykdom – CERG – NTNU

Hjerte-karsykdom i verden. På verdensbasis varierer risikoen for forskjellige typer hjerte-karsykdom også fra sted til sted. Sammenlagt dør høyest antall mennesker av hjerte-karsykdom i Europa og Det …

NORRISK 2 (beregning av risiko for hjerte-karsykdom og

Ratio > 4 gir økt risiko for hjerte-karsykdom. LDL. Referanseområde 18-29 år: 1,2 – 4,3 mmol/L 30-49 år: 1,4 – 4,7 mmol/L ≥ 50 år: 2,0 – 5,3 mmol/L Forhøyet: > 5 mmol/L er en selvstendig risikofaktor, dvs bør behandles selv om totalkolesterol og NORRISK 2 er normale (unntatt kvinner uten forhøyet NORRISK 2 etter overgangsalder).

risiko for hjerte- og karsykdom « Helse og mat

Innlegg om risiko for hjerte- og karsykdom skrevet av helseogmat. Helsemyndighetene sier (matportalen.no) at det er en sammenheng mellom inntaket av kolesterol fra kosten og nivået av kolesterol i blodet.

Primærforebygging av hjerte- og karsykdom – PDF

1 Primærforebygging av hjerte- og karsykdom Ottar Nygård Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus 2016 Forebygging Det er vanlig å snakke om tre ulike strategier for forebygging av hjerte- og karsykdommer: Befolkningsstrategi tiltak rettet mot hele befolkningen Primærforebyggende individuell høyrisikostrategi tiltak rettet mot personer med forhøyet risiko uten klinisk kjent eller

Sjekk din diabetesrisiko og spør legen | Boehringer Ingelheim

Test din risiko. For personer som er > 45 år med diabetes i nær familie eller er overvektige, anbefaler helsedirektoratet bruk av diabetesrisiko.no.Dette er et risikovurderingsverktøy som på bakgrunn av 9 spørsmål kan anslå risikoen for diabetes type 2.

Fysisk aktive eldre har lavere risiko for hjerte- og karsykdom

Det er ingen nyhet at aktive mennesker rammes mindre av hjerte- og karsykdom enn inaktive. Betydningen av fysisk aktivitet for risiko hos eldre har imidlertid ikke vært klar, ettersom det meste av forskning har involvert voksne under 60 år.

Hjerte- og karsykdommer | LHL

Informasjon om ulike hjerte- og karsykdommer. Hjerterehabilitering. Hjerterehabilitering på LHLs klinikker er tilbud til deg som har vært gjennom en hjerteoperasjon, er hjertepasient eller har en hjertesykdom.

Hjerte- og karsykdommer – FHI

En femtedel (21 prosent) av hele befolkningen lever i dag med etablert hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for slik sykdom. Om lag 1,1 million nordmenn bruker legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom. Årlig antall førstegangsinfarkt per 100 000 innbyggere går ned.

Hjerte- og karsykdommer – Helse- og oppvekstfag Vg1 – NDLA

Måten vi lever på kan gi økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Hjerte- og karsykdommer omfatter en hel rekke sykdommer som arter seg på ulike måter. Blant de hyppigste finner vi sykdom i kransarteriene som leder blod til selve hjertemuskelen.

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er

21 Risiko for hjerteinfarkt hos metabolsk friske personer (HUNT) personer uten kjent hjerte-karsykdom fulgt i 12 år Mørkedal B et al. J Am Coll cardiol 2014. 22 Overlevelseskurver relatert til BMI ved hjertesvikt – fedmeparadoxet. 23 Distribusjon av kroppsfett. 24 Risiko for død i relasjon til BMI og midjemål Pischon T et al. N Engl J Med 2008.

Hjerte og karsykdommer – sjekk din risiko hos oss!

Hvordan forebygger du mot hjerte og karsykdom? Livsstilsendringer. Kosthold – Uansett risiko for å utvikle hjerte og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag er det lurt å føre en sunn livsstil og et sunt kosthold. Dette er derimot spesielt viktig dersom du har antatt høyere risiko.