Skip to content

Saltstraumen vedtatt som marint verneområde

Alt Om Saltstraumen – Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen vedtatt som marint verneområde Kongen i statsråd har opprettet de tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven. Områdene har spesielle naturkvaliteter.

Saltstraumen vedtatt som marint verneområde – Avisa Nordland

Landets tre første marine verneområder ble vedtatt i statsråd fredag. De tre områdene dekker til sammen et sjøareal på 74 kvadratkilometer. Alle de tre områdene har spesielle naturkvaliteter. Les også: Setter pris på naturen – Jeg er glad for at vi nå sikrer miljøverdier for framtida også i sjøen.

Saltstraumen som ressurs by Solveig Mosand on Prezi

Saltstraumen som ressurs Av Solveig Mosand Saltstraumen Hvordan bruke saltstraumen som ressurs Tidevannskraftverk Hva er energi? Fornybar energi Ikke-fornybare energikilder

Whirlpools: Extreme Eddies or Magnificent Maelstroms

Maria Hayden-Hughes-December 2nd, 2016 at 15:32 none Comment author #204 on Whirlpools: Extreme Eddies or Magnificent Maelstroms? by Extreme Marine What a novel topic! Who knew fierce whirlpools could actually be feeding grounds for many different species.

Saltstraumen marine verneområde – Fylkesmannen i Nordland

Formålet med Saltstraumen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Foreslår marint verneområde – fiskeribladet.no

Staten har lagt fram forslag om marint verneområde i Bodø Kommune på 19 kvadratkilometer, som strekk seg nesten til Godøynes på Tverlandet frå Skagen i vest. – Dette er ei reel høyring og alle innspel vil verte teke alvorleg, seier rådgjevar Gunhild Garte Nervold frå Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i …

Hørt om Saltstraumen? Nå får Jærkysten – Jæren

Hørt om Saltstraumen? Nå får Jærkysten samme status. (abo)

Saltstraumen – Wikipedia

Saltstraumen er vedtatt som marint verneområde og er valgt ut som ett av The Wild Wonders of Europe i forbindelse med et samarbeid mellom National Geographic og WWF. Sportsdykkere har også funnet ett lite korallrev med hornkoraller like utenfor strømmen.

Ulike verneområde langs kysten og i havet – BarentsWatch

• Saltstraumen marine verneområde i Nordland. Dette omfattar mellom annan sjølve Saltstraumen som er rekna som den sterkaste tidevasstraumen i verda. Miljødirektoratet arbeider med vern av ytterligare fem marine verneområde.

Tilrår vidareføring av verneplan-arbeidet for fem marine

Marine verneområde. Gjennom marint vern tek ein sikte på å beskytte et representativt utval av marine område langs norskekysten og sikre mangfaldet av artar og naturtypar. Noreg har tre marine verneområde i Nordland, Nord-Trøndelag og Vest-Agder.

Side 1 av 4 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Planlegger har utarbeidet to alternative løsninger for adkomst som ble lagt frem på møtet. Det anbefales at adkomst til og fra området benyttes dagens adkomst fra Johan Iversens vei. Reguleringsplanen må løse utnyttelsesgrad, definere gesims- og mønehøyde. KDP Saltstraumen setter en BYA på 30 %, og vil være veiledende.