Skip to content

Søknad om støtte til arrangement

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED

1 SAK SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert søkjer Nes kommune om kr til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial». Arrangementet skal vera på Nesbyen Utgangspunktet for arrangementet er ei forståing av at kultur og opplevingar er med å skapa attraktive lokalsamfunn.

Søknad til politi og kommunen – halden.kommune.no

Se link til søknadsskjema på denne siden. Det kan også være påkrevet med andre søknader feks. søknad om stenging av vei, skjenketillatelse, søknad om materservering etc. Politiet I henhold til politivedtekter for Halden av 28. februar 2003 §§ 4 og 27, jfr. Politiloven § 11 er det meldeplikt for den som ønsker å holde et arrangement.

Arrangements­støtte – SiS – studentensbeste.no

Har du en kjempegod idé til et bra arrangement? Da kan du søke støtte fra oss, og din idé trenger ikke å være i regi av en studentforening. Søknadsskjema kan leveres hele året. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på denne siden. Husk å les retningslinjene først! Er du i tvil om …

Støtte- og tilskuddsordninger – idrettsforbundet.no

Søkere som faller inn under gruppe c kan søke om å dekket en prosentvis andel av politiutgiftene. Prosentandelen det kan søkes om tilsvarer prosentandelen barn og unge som deltar i angjeldende arrangement. Tilskudd tildeles først til alle søknader i gruppe a. Eventuelle resterende midler tildeles søknader som tilhører gruppe b.

Om støtteordningen – Norges Sildesalgslag – sildelaget.no

Søknad om støtte til arrangement eller prosjekt Norges Sildesalgslag ser det som viktig at pelagiske interesser ivaretas gjennom aktive og levende organisasjoner og arrangement. Derfor ytes det støtte hvert år til arrangement og prosjekter.

Søknad om støtte til arrangement – Rakkestad kommune

Søknad om støtte til arrangement Linker til steder med mulighet til å søke støtte til arrangement.

[PDF]

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE …

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA VELFERDSKLUBBEN TIL ARRANGEMENT OG AKTIVITETER HVEM KAN SØKE: Alle som er medlem i Velferdsklubben

Søknad om støtte til arrangement – halden.kommune.no

 ·

Åpent frokostmøte for arrangement- og besøksnæringen Søknad om støtte til arrangement Karine Engebretsen Endret:06.03.2017 07:43 Emneord (los) Arrangement

Søknad om støtte – Sognekraft (kraft)

Opplysningar om søkjar, som til dømes aldersgrupper, tal medlemmar, kva er formålet m.v. Opplysningar om prosjekt /arrangement /gruppe Finansieringsplan og budsjett