Skip to content

Uttalelse: Dyr har egenverdi

Uttalelse: Dyr har egenverdi – Venstre

Uttalelse: Dyr har egenverdi Foto: Namskogan familepark / flickr.com ( CC BY-NC-ND 2.0) Da dyrevelferdsloven ble vedtatt i 2009, slo den fast at «dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker».

Har naturen egenverdi? – verdidebatt.no

Har naturen egenverdi? Verdibørsen på NRK lørdag 24.01.2015 kom Kaja Melsom, filosof og livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund, med en oppsiktsvekkende uttalelse om at naturen og artene ikke har noen egenverdi.

Nytt Norge – Dyr har egenverdi uavhengig av den

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesket Vi dreper dyr uten følelser viser dem null respekt Vår behandling av dyr der vi kontinuerlig dreper millioner får …

Dyrenes Rett

Dyr har egenverdi Dyrenes Rett er navnet på tidligere Dyrenes Røst – en organisasjon som ble til i forbindelse med kampen mot myndighetenes nedslakting av villreinstammen i Nordfjella i 2017/2018, som et tiltak mot skrantesyke.

[PDF]

Politiske uttalelser Redaksjonskomitéens innstilling

mange ellers ikke har råd til, eller ikke har noen langtidsinteresse av å eie. Vi har nå en mulighet til å øke fleksibiliteten, uavhengigheten og tilgangen på en rekke varer og tjenester. Delingsøkonomien kan gi grobunn for nye bedrifter, og i arbeidsmarkedet kan den øke …

[PDF]

Dyr har egenverdi – Grønn Ungdom

Dyr i sirkus Norge har svært få gjenværende sirkus som fortsatt benytter seg av dyr i underholdningen. Lange, ofte daglige transporter, trange og unaturlige leveforhold, og rutinemessig bruk av vold ved trening, har skapt reaksjoner hos mange. Bruk av dyr i sirkus …

Progressivt om dyrevelferd – Dagbladet

Men Venstre har også et hjerte for dyra. En av de sju politiske uttalelsene partiet vedtok på helgas landsmøte, blant 56 innkomne forslag, handlet om dyras egenverdi.

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne …

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale

Når det gjelder antall forsøksdyr, så viser tall i fra FDU at det totale antall dyr har økt fra ca for året 2000 til ca. 1.4 mill for Disse høye tallene har forårsaket store medieoppslag og stilt Norge i et dårlig lys med hensyn til praksis for bruk av forsøksdyr.

Ansatte – Velkommen til Aksdal dyreklinikk

Hun har tidligere arbeidet som praktiserende veterinær i Selje og på Bømlo. I 1989 begynte hun å arbeide ved Tysvær veterinærkontor, og startet i 1990 Aksdal Dyreklinikk sammen med ektemannen Arnstein Skadsem. I tillegg til å arbeide på klinikken, er også Gil med i den offentlige veterinærvaktordningen.

Velkommen til Aksdal dyreklinikk

Smådyrklinikken har en sentral beliggenhet midt på Haugalandet, fire kilometer vest for Aksdalsenteret og fire kilometer øst for Haugesund. Kommer man fra Haugesund,tar man av til Førre kirke. Kommer man fra Aksdal,tar man av rett etter tunnellen. Gode parkeringsmuligheter og lett adkomst.

Vil ha lovpålagt ID-merking og kastrering av katter – NRK

– En løsning kan være å klargjøre straffeloven slik at dyr har egenverdi ifølge dyrevernsloven. Det vil si at vold mot dyr skal behandles mer alvorlig enn skadeverk mot for eksempel en bil

[PDF]

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale

dyr har mulighet for utfoldelse, og at vi må hindre at dyr blir påført lidelser, sa fremhever at i praktiske avveininger vil et menneskes liv telle mer enn annen side hevder filosofen Joel Feinberg at for å ha rettigheter må en derfor kun har indirekte plikter overfor dyrs rettigheter.

[PDF]

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale

helse” på lengre sikt. Bruk av dyr til undervisningsformål bør gjennomgås og harmoniseres med hva som er gjeldende praksis i andre land. 1. Innledning Dyrebeskyttelsen Norge har bedt NENT foreta en etisk vurdering av eksisterende praksis for bruk av forsøksdyr i Norge. Medlemmer fra Dyrebeskyttelsen orienterte NENT i april 2003

[PDF]

Forslag til ny lov om dyrevelferdav 16 11.07 Uttalelse fra

og behandling av dyr i vårt samfunn, har vært sentral i arbeidet med lovutkastet. • Dyr har egenverdi. Håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart. Dette innebærer å ta utstrakt hensyn til dyrs naturlige behov og aktivt forebygge sjukdom, skader og smerte.