Skip to content

Viten praksis

Viten + praksis – HiOA

Viten + praksis. Viten + praksis ble lansert som nettmagasin 19. september 2014. Her publiseres forskningsnyheter fra OsloMet – storbyuniversitetet. Retningslinjer.

Viten + praksis – Om magasinet – hioa.no

Viten + praksis. Viten + praksis ble lansert som nettmagasin 19. september 2014. Her publiseres forskningsnyheter fra OsloMet – storbyuniversitetet. Retningslinjer.

vitenogpraksis.no – Viten + praksis

Description: Viten + praksis er H?gskolen i Oslo og Akershus’ forskningsmagasin. vitenogpraksis.no is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors.

Viten + praksis – forebygging.no

Viten + praksis Navnet Viten + praksis symboliserer det tette samspillet mellom forskning, utvikling og praksis som kjennetegner Høgskolen i Oslo og Akershus, og de brede profesjonsfagene. Målet med magasinet både på nett og papir er å løfte frem viktig og nyttig forskning som er …

viten + praksis #2/2014 by OsloMet – Oslo Metropolitan

Det er Viten + praksis som selv har tatt kontakt med Furuset ungdomssenter. Personer som er fotografert og intervjuet på ungdomssenteret, har ingen forbindelse til forskningsprosjektet.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) – Ny viten, ny praksis

Click to view on Bing1:08

May 15, 2014 · This feature is not available right now. Please try again later.

Author: OsloMet

viten + praksis #1/2014 by OsloMet – Oslo Metropolitan

Viten pluss praksis er et regnestykke som skal gi oss et bedre samfunn, gjennom nyskaping av produkter og tjenester, og forskningsbasert praksis på områder som velferd, barn, skole og livslang

Viten og praksis | Siri Lindstad

I 1916 var det adgang forbudt for barn som ikke hadde vasket hendene sine eller ikke kunne sitte stille. I 2016 er det de voksne som stenges ute fra biblioteket.

Advarer om økt ulikhet og økt utrygghet på Romsås – Velferd

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet – Storbyuniversitetet.

Viten.com: Tverrfaglighet: ønsker, retorikk og praksis

Tverrfaglighet: ønsker, retorikk og praksis : Jo Helle-Valle Førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Univ. i Oslo ‘Tverrfaglighet’ har vært et moteord i forskningsmiljøer i mange år. Særlig i forkningspolitisk sammenheng og i de institusjoner som bevilger penger til forskning.

Hjem – Tilsatt

Lønnsforhandlingene gjennomført. Det ble gjennomført lokale forhandlinger i oktober og november, og over 800 ansatte fikk individuelle lønnsopprykk i oppgjøret.

Canvas | Læringsressurser og verktøy | I undervisning

Det vil være mulig å få hjelp i DIGINs lokaler i P46 mandag til torsdag kl. 13-15. Dersom man ikke har anledning til å komme til P46, vil hjelp og veiledning bli gitt via delt skjerm på Skype.

[PDF]

Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten ny praksis

Ny viten –ny praksis 4 HiOA’svisjon er at tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer:* • HiOA er landets største statlige høgskole, med unik bredde og sammensetning av profesjonsutdanninger.

Fagblader – kriminalitetsforebygging.no

VITEN er Forsvarets forskningsinstitutts rapportserie rettet mot et bredere publikum enn deres vanlige forskningsrapporter, og er laget i et oversiktlig tidsskriftformat.